Menu Sluiten

HEEFT U VANAF 2020 OOK RECHT OP HUURTOESLAG DOOR RUIMERE REGELS?

HEEFT U VANAF 2020 OOK RECHT OP HUURTOESLAG DOOR RUIMERE REGELS?

De voorwaarden voor het krijgen van huurtoeslag zijn per 1-1-2020 door de overheid verruimd. Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer. Hoe hoog het inkomen mag zijn hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Het kan dus zo zijn dat u vorige jaren geen recht had op huurtoeslag en vanaf 1 januari 2020 wèl. HOE KOMT DIT?

De inkomens waarbij recht op huurtoeslag bestaat zijn verhoogd en flexibel gemaakt; dat wil zeggen dat het niet meer zo is dat 1 euro te veel inkomen betekent dat u helemaal geen recht heeft op huurtoeslag maar dat boven en ààn de “oude” inkomensgrenzen een flink bedrag is toegevoegd waarbij een weliswaar aflopend (inkomensafhankelijk) recht op huurtoeslag ontstaat maar dat zeker juist boven de oude bedragen voor veel mensen een welkome aanvulling op het inkomen kan betekenen. (Let op: de bedragen voor het maximale vermogen waarbij geen recht meer op huurtoeslag zijn niet aangepast, wel iets verhoogd).

Enkele voorbeelden, gemaakt via proefberekeningen.

Voor een 2 persoons huishouden (AOW gerechtigd) met een gezamenlijk verzamelinkomen (dit is het inkomen verminderd met aftrekbare zorgkosten en/of giften) van € 32.000,– en een huur van € 700,- per maand, inclusief € 40,–servicekosten, was in 2019 het recht op huurtoeslag € 0,– . In 2020 wordt dit € 163,– per maand.

Voor een 1 persoonshuishouden (niet AOW) met een verzamelinkomen van € 23.000,– en een huur van € 600,– per maand, inclusief € 40,– sevicekosten was in 2019 het recht op huurtoeslag € 0.–. In 2020 wordt dit € 133,– per maand.

Als u nu recht heeft op huurtoeslag kan dit direct worden aangevraagd. Voor 2020 moet dit in elk geval vóór 1 september 2021 worden aangevraagd. De nieuwe inkomensgrenzen (verzamelinkomens) voor het recht op huurtoeslag zijn voor 2020: Voor 1 persoonshuishoudens ca € 30.500,– en voor 2- of meerpersoonshuishoudens ca € 40.000, ook dit blijkt uit proefberekeningen.

Wilt u weten of u recht heeft op huurtoeslag? Maak een proefberekening op www.toeslagen.nl of schakel een deskundige in van de gemeente, een vakbond of ouderenbond.