Menu Sluiten

Over ons

Wij vertegenwoordigen alle huurders van Woonforte.

De huurdersorganisatie overlegt met Woonforte over beleid dat alle huurders (en woningzoekenden) in hun werkgebied aangaat.

Zoals het:

  • Huurverhogingsbeleid
  • de toewijzing van woningen
  • onderhoud- en renovatiebeleid
  • eventuele verkoopplannen
  • servicekostenbeleid.

Als gemeenten en verhuurders prestatieafspraken maken zijn het huurdersorganisaties die daar namens huurders bij betrokken zijn.

Huurdersorganisatie Groene Hart is lid van de woonbond. www.woonbond.nl

lnvloed

De Huurdersorganisatie Groene Hart wordt dan ook gedragen door de huurders. Het bestuur krijgt de opdracht om met Woonforte in overleg te treden over onderwerpen die alle huurders aangaan.

Ondersteuning

De Huurdersorganisatie Groene Hart is echter meer dan alleen een belangenbehartiger: Dit doet zij vanuit een eigen kantoor en vergaderruimte. Er komen cursussen. Ten slotte wordt er deskundige ondersteuning ingehuurd voor het bestuur van de Huurdersorganisatie Groene Hart.

Alle huurders

Niet in alle Woonforte-complexen is een bewonerscommissie aanwezig. Toch wil de Huurdersorganisatie Groene Hart alle bewoners bereiken. Wanneer er in een woningcomplex geen bewonerscommissie is dan zal, samen met de bewoners, de Huurdersorganisatie Groene Hart zich inzetten om daar een commissie van de grond te krijgen. In de tussentijd, tot de oprichting van zo’n commissie, is het mogelijk dat een actieve betrokken bewoner zich voorlopig – als contactpersoon – kan aansluiten bij de Huurdersorganisatie Groene Hart.

Woonforte en Huurdersorganisatie Groene Hart hebben in Augustus 2021 een Samenwerkingsovereenkomst getekend.

Deze vindt u hieronder: