Menu Sluiten

Prestatieafspraken

De prestatieafspraken van de gemeente Alphen aan den Rijn bestaan uit 2 delen:

Deel 1 Ambitiedocument: meerjarige ambities en koers voor de periode 2OL7-2O22
Deel 2 Jaarafspraken: concrete afspraken voor het eerstvolgende jaar.

Deze jaarafspraken zijn onlosmakelijk verbonden met het ambitiedocument. Jaarlijks wordt er een nieuw deel 2 aan de afspraken toegevoegd (de nieuwe jaarafspraken). Op deze manier is in 2017 de eerste set vastgesteld.

ln deze cyclus betreffen de voorliggende jaarafspraken voor 2021 inmiddels de vierde – en ook laatste – set van de eerste meerjarige periode. Volgend jaar zullen daarom zowel de ambities voor de volgende vijf jaar als de
prestatieafspraken voor 2022 onderwerp van gesprek zijn.