Menu Sluiten

Prestatieafspraken

We hebben nieuwe afspraken gemaakt over het aantal sociale huurwoningen, de huisvesting van bijzondere doelgroepen, verduurzaming, verbeteren en vergroenen van de leefomgeving. Samen willen we ervoor zorgen dat iedere inwoner, die aangewezen is op de sociale huursector, een passende woning heeft. De afspraken gelden voor de komende vijf jaar en geven een doorkijk naar doelen die we de komende jaren moeten halen.
De belangrijkste afspraak is het zorgdragen dat er bijna 1600 sociale huurwoningen bijkomen in onze gemeente. En daar gaan we ons gezamenlijk voor inzetten!

De prestatieafspraken van de gemeente Alphen aan den Rijn bestaan uit 2 delen:

Deel 1 Ambitiedocument: meerjarige ambities en koers voor de periode 2OL7-2O22
Deel 2 Jaarafspraken: concrete afspraken voor het eerstvolgende jaar.

Deze jaarafspraken zijn onlosmakelijk verbonden met het ambitiedocument. Jaarlijks wordt er een nieuw deel 2 aan de afspraken toegevoegd (de nieuwe jaarafspraken). Op deze manier is in 2017 de eerste set vastgesteld.

ln deze cyclus betreffen de voorliggende jaarafspraken voor 2021 inmiddels de vierde – en ook laatste – set van de eerste meerjarige periode. Volgend jaar zullen daarom zowel de ambities voor de volgende vijf jaar als de
prestatieafspraken voor 2022 onderwerp van gesprek zijn.