Menu Sluiten

Prestatieafspraken 2022 – 2027

We hebben nieuwe afspraken gemaakt over het aantal sociale huurwoningen, de huisvesting van bijzondere doelgroepen, verduurzaming, verbeteren en vergroenen van de leefomgeving. Samen willen we ervoor zorgen dat iedere inwoner, die aangewezen is op de sociale huursector, een passende woning heeft. De afspraken gelden voor de komende vijf jaar en geven een doorkijk naar doelen die we de komende jaren moeten halen.
De belangrijkste afspraak is het zorgdragen dat er bijna 1600 sociale huurwoningen bijkomen in onze gemeente. En daar gaan we ons gezamenlijk voor inzetten!