Menu Sluiten

Home

Huurdersorganisatie Groene Hart. Wij behartigen de belangen van alle huurders van Woonforte, dus ook uw belang!

Huurdersorganisatie Groene Hart

Huurdersorganisatie Groene Hart voor alle huurders van Woonforte. Beeld Thorbecheplein

Missie

De  missie van de Stichting Huurdersorganisatie Groene Hart (HOGH) is het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van alle huurders en toekomstige huurders van woningen in beheer bij en/of eigendom van Woonforte.

Visie

Stichting Huurdersorganisatie Groene Hart ziet toe op goed sociaal verhuurderschap van Woonforte en zet zich in voor betaalbaar en kwalitatief goed wonen, het welzijn van huurders en leefbare complexen en wijken.

Kernwaarden

Stichting Huurdersorganisatie Groene Hart werkt vanuit een constructief kritische grondhouding, altijd vanuit het belang van de huurders van Woonforte.

.

Laatste Nieuws: Huurverlaging en huurbevriezing! Sinds een aantal jaar wijzen we onze sociale huurwoningen toe volgens Passend toewijzen. Dat betekent dat u een woning huurt met een passende huur voor uw (jaar)inkomen. Maar wat gebeurt er als de huur van uw woning nu hoger is dan volgens passend toewijzen? Of als u met pensioen bent gegaan? Of als uw inkomen vanwege de coronacrisis is gedaald? Huurverlaging of huurbevriezing kan dan een mogelijkheid zijn.

.

Adviesteam

De aard en omvang van de belangenbehartiging is gegroeid en ingewikkelder geworden. Het is lastig om huurders voor de duur van vier jaar aan een bestuur te verbinden. Wel constateren we dat een deel van onze achterban op basis van thema’s een bijdrage aan ons bestuur wil leveren. Denk hierbij aan thema’s als betaalbaarheid, duurzaamheid, participatie enz. Dit themagericht werken geven we vorm in zogenaamde adviesteams. Hiervoor worden desgewenst werkgroepen ingesteld, geworven uit alle huurders met een opdracht voor een specifiek onderwerp.