Menu Sluiten

Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen

Tot 30 september 2023 kan bij de overheid een tegemoetkoming [1] voor woningen met een blokaansluiting worden aangevraagd. Met deze tegemoetkoming kunnen huurders gecompenseerd worden voor het mislopen van bescherming van het energieprijsplafond. Veel bewoners hebben deze compensatie hard nodig om hun energierekening te kunnen betalen.

De overheid heeft aangekondigd dat er een openbaar register komt met aanvragen van de TTB-regeling. In dit register moeten bewoners zelf kunnen opzoeken of hun verhuurder een aanvraag heeft gedaan. Op dit moment is het register er (nog) niet.

We hebben de volgende vragen aan Woonforte gesteld:

  • Hoeveel van de door u verhuurde wooneenheden hebben een blokaansluiting?
  • Hebt u voor deze wooneenheden een TTB-aanvraag gedaan? Heeft u toekenningen ontvangen?
  • Communiceert u met de betrokken huurders over aanvragen en ontvangen van de TTB?
  • Communiceert u met betrokken huurders over de wijze waarop u de toekenning verrekent?
  • Verlaagt u het maandbedrag (voorschot) zodra er een toekenning is ontvangen?

Naar aanleiding van onze brief d.d. 31 augustus jongstleden hebben wij onderstaande antwoorden op onze vragen ontvangen.
1.
Wij hebben voor 2.183 woningen de tijdelijke tegemoetkoming blokverwarming (subsidie) aangevraagd. Het betreft hier de huurwoningen die geen onderdeel uitmaken van een VvE. Natuurlijk controleren wij wel de aanvragen door de VvE beheerder op tijdigheid en volledigheid.
2.
Woonforte heeft de TTB-aanvragen verzonden en hierop is nog geen beschikking ontvangen. Wij verwachten deze in de tweede helft van september.
3.
Wij hebben een algemene mededeling op onze website gezet. Nadat de beschikkingen zijn ontvangen zullen wij de betreffende huurders informeren over de wijze waarop de tegemoetkoming wordt verrekend.
4.
Bij de vaststelling van de voorschotbedragen hebben wij al rekening gehouden met de mogelijke tegemoetkoming. Dit betekent dat het voorschotbedrag voor 2023 niet wordt aangepast.


[1] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/vraag-en-antwoord/hoe-vraag-ik-tegemoetkoming-aan-voor-de-energiekosten-bij-een-blokaansluiting