Menu Sluiten

Mijn verhuurder stuurt de jaarafrekening niet of te laat

Uw verhuurder is verplicht om u elk jaar vóór 1 juli een jaarafrekening te geven. Dit is een overzicht van de servicekosten en/of de kosten voor gas, water en elektriciteit (‘nutsvoorzieningen’). U moet bijvoorbeeld vóór 1 juli 2023 het overzicht krijgen van 2022. 

In de jaarafrekening moet staan:

  • hoe hoog de servicekosten en kosten voor gas, water en elektra waren afgelopen jaar
  • hoeveel u afgelopen jaar als voorschot betaalde
  • hoeveel geld u terugkrijgt of bij moet betalen

Jaarafrekening te laat

Krijgt u de jaarafrekening op of na 1 juli? Dan is de jaarafrekening nog steeds geldig. Servicekosten en kosten voor gas, water en elektra verjaren pas na 2,5 jaar bij een sociale huurwoning. Voor een vrijesectorwoning is dit 5 jaar.

Als de verhuurder de afrekening niet of te laat verstrekt, staat daar helaas niet echt een straf op. In ieder geval mag hij, zolang de afrekening niet is verstrekt, het voorschotbedrag niet verhogen. Een voorstel daartoe kun je dan dus weigeren.

Daarnaast kun je, als je geen afrekening hebt ontvangen terwijl dat wel had gemoeten, een beroep doen op de Huurcommissie. Die stelt dan zo nodig vast wat de servicekosten zijn. Zo’n verzoek aan de Huurcommissie is mogelijk tot 24 maanden na de datum waarop je de afrekening had moeten krijgen. 

Geen jaarafrekening gekregen

Heeft u geen jaarafrekening gekregen en denkt u dat u nog geld terug krijgt? Vraag dan om de jaarafrekening met onze 

Reageert uw verhuurder niet? Ga dan naar de Huurcommissie als u een sociale huurwoning heeft. Als u een vrije sectorwoning heeft, kunt u contact opnemen met een advocaat. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekering. Doe dit voordat de servicekosten zijn verjaard.