Menu Sluiten

Huurverhoging Parkeerplaatsen

Update:
345 huurders een excuusbrief ontvangen en een creditfactuur. De huuraanpassing van alle parkeerplekken, die “koppelt” zijn aan een complex, zijn gecorrigeerd naar 4,1%

Bij ons laatste overleg met Woonforte hebben we de huurverhoging van de parkeerplekken besproken. HOGH gaf aan dat de huur voor de parkeerplekken met 9,8% is verhoogd en dat dit onterecht is.

In het Burgerlijk wetboek valt namelijk te lezen bij:

Algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

  • 9.1. Een in 4.5. van de huurovereenkomst overeengekomen wijziging van de huurprijs vindt plaats op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast.
  • 9.2.De huurprijs wordt niet gewijzigd indien een huurprijsindexering leidt tot een lagere huurprijs dan de laatst geldende. In dat geval blijft die laatst geldende huurprijs ongewijzigd, totdat bij een volgende indexering het indexcijfer van de kalendermaand, die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, hoger is dan het indexcijfer van de kalendermaand, die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de laatste

Gelet op het bovenstaande zou de huurverhoging van parkeerplaatsen dus maar op maximaal 4,1% verhoging komen.

De reactie van Woonforte

Woonforte deelt deze mening: de huur van parkeerplaatsen die “gekoppeld” zijn aan de huurwoning krijgen een nieuwe aanzegging met 4,1% verhoging.

Parkeerboxen die los staan van een complex krijgen wel 9,8% huurverhoging.

Huurverhogingsmethodiek

In de huurcontracten (anders dan woningen) worden twee methodieken gebruikt. In de oudere contracten wordt “artikel 7:230a BW gebruikt in de recentere contracten wordt het gemiddelde CPI-cijfer gebruikt.