Menu Sluiten

Toelichting op afspraak ‘gratis’ isolatiemaatregelen

In de Nationale Prestatieafspraken is het volgende opgenomen: Partijen spreken af dat isolatiemaatregelen die
corporaties nemen voor huurders gratis worden. Dit krijgt vorm doordat corporaties vanaf 1 januari 2023 afzien
van toepassing van de in het vorige Sociaal Huurakkoord opgenomen vergoedingentabel die nu gehanteerd wordt
om de huurstijging te bepalen na het nemen van isolatiemaatregelen. Hieronder de verduidelijking van deze
afspraak.

Eenduidige interpretatie
Woonbond en Aedes vinden het belangrijk deze afspraak eenduidig te interpreteren. Ook is een complexe
overgangsregeling onwenselijk.

Bij opleveringen na renovatie volgt vanaf 1 januari 2023 geen huurverhoging meer voor de isolatie.

Daarmee vervalt begin 2023 dus ook de vergoedingentabel bij duurzaamheidsmaatregelen.

Om welke maatregelen gaat het?
De Woonbond en Aedes werkten deze afspraak nader uit en komen daarbij tot het volgende uitgangspunt: Alle
maatregelen die de energieprestatie van een woning verbeteren en geen installaties betreffen, vallen hieronder.
In principe komen we dan tot de volgende lijst:
• Isolatie van de gevels. Zowel binnen, buiten als spouwisolatie en panelen
• Isolatie van de daken (binnen en buiten)
• Isolatie van de vloer
• Vervanging van ramen, deuren en kozijnen
• Kierdichting

Bestaande afspraken aanpassen
Isolatiemaatregelen mogen vanaf begin 2023 dus niet meer tot huurverhoging leiden als de renovatie na 1
januari 2023 is voltooid. Voor duurzame installaties met een positief woonlasteneffect wel. Dat maakt het soms
noodzakelijk om opnieuw afspraken te maken tussen huurders en verhuurders over de huurverhoging na
verduurzamingsmaatregelen. Aanpassing van afspraken is niet noodzakelijk als de bestaande afspraken
vergelijkbaar of beter voor de huurder uitpakken.

Nieuwe Vergoedingentabel
Verbeteringen waar wel een huurverhoging voor mogen worden gerekend zijn installaties die een duidelijk
duurzaam rendement hebben. Aedes en de Woonbond laten onderzoek doen naar dergelijke maatregelen en
het effect op de woonlasten en duurzaamheid. Daarmee willen we tot een geheel vernieuwde
vergoedingentabel komen. De intentie is om die voor 1 juli 2023 te publiceren.

Woonbond