Menu Sluiten

 Huurverhoging 2022

 Gemiddelde huurverhoging sociale huurwoningen 1,6%

Woonforte verhoogt de huurprijzen dit jaar maar niet voor iedereen. Voor huurders met een inkomen tot de sociale huurgrens komt dit gemiddeld uit op 1,6%. Deze week ontvangen huurders de huurverhogingsbrief.

Voor huurders van woningen met een laag energielabel (E, F, G) is er goed nieuws, want zij krijgen geen huurverhoging. Bij deze bijna 2.000 woningen blijft de huurprijs hetzelfde. Dat geldt ook voor huurders die wonen in een huurwoning waarvoor een sloopbesluit is aangevraagd. Voor onze huurwoningen totaal, inclusief vrije sector en samen met de inkomensafhankelijke huurverhoging, komt de huurverhoging dit jaar gemiddeld op 2,1%.

Inkomensafhankelijke huurverhoging voor hoge inkomens

De regering wil bij de jaarlijkse huurverhoging de sterkste schouders zwaarder belasten en de huren van de woningen meer in lijn te brengen met de inkomens van die huurders. Wij zijn het hiermee eens. Wie een hoger inkomen heeft, zou niet onnodig gebruik moeten maken van een gesubsidieerde huurprijs (die geldt voor alle sociale huurwoningen).  

Daarom verhoogt Woonforte in lijn met het kabinetsbeleid de huren van huishoudens met een hoog middeninkomen en met een hoog inkomen. Wel kiezen we voor een lagere inkomensafhankelijke huurverhoging dan dat de overheid toestaat, we halveren onze bedragen binnen de toegestane verhoging. Hieronder ziet u wat de huurverhoging voor de hoge (midden)inkomens zijn.

Aantal personen in huishoudenJaarinkomen van huishoudenHuurverhoging per maand*
EenpersoonshuishoudenHoog middeninkomen
(tussen  € 47.077 – € 55.500)
€ 25
Hoog inkomen (meer dan € 55.500)€ 50
MeerpersoonshuishoudenHoog middeninkomen
(tussen € 54.478 – € 74.000)
€ 25
Inkomen hoger (meer dan € 74.000)€ 50

De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt in totaal voor 963 huishoudens: 647 huishoudens met een hoog middeninkomen en 316 huishoudens met een hoog inkomen.

Vrijesectorwoningen en niet-woningen: 3,3%

Voor de vrijesectorwoningen geldt een huurverhoging van 3,3%. Dit is inflatie (2,3%) plus 1%.

Voor garages, parkeerplaatsen en kelders gebruikt Woonforte al jaren de berekening volgens het model CPI. Dit is de consumentenprijsindex. Die houdt rekening met het inflatiecijfer van het jaar waarin de huurverhoging plaatsvindt. Dat zou dit jaar 10% zijn. We vinden dat teveel om door te rekenen. Daarom beperken wij dit jaar de huurverhoging van niet-woningen tot 3,3%.

HOGH niet eens met huurverhoging

Woonforte heeft met de Huurdersorganisatie Groene Hart gesproken over het huurbeleid. De HOGH stemt niet in met ons voorstel voor de huurverhoging. Zij willen voor geen enkele woning huurverhoging. Woonforte begrijpt deze reactie helemaal. Daarom houden we de huurverhoging voor een paar duizend huurders op 0%. Bovendien beperken we de huurverhoging als de huurprijs boven de aftoppingsgrens komt, zodat huurders met huurtoeslag niet benadeeld worden. 

Het advies wat de Huurdersorganisatie heeft gegeven vindt u HIER

Wil je weten hoe het zit met de jaarlijkse huurverhoging en hoe je huursubsidie aanvraagt? Lees het in de Huurkrant 2022