Menu Sluiten

Prestatieafspraken 2020

De Woningcorporaties Habeko wonen, Woonforte, hun huurdersorganisaties en de gemeente Alphen a/d Rijn tekenden vandaag de prestatieafspraken voor het jaar 2020.
Hierin is vastgelegd wat ieders bijdrage is aan het vergroten van het aantal sociale huurwoningen en de huisvesting van bijzondere groepen en senioren in onze gemeente. De prestatieafspraken moeten ervoor zorgen dat iedere inwoner ongeacht zijn of haar inkomen, passende huisvesting heeft.

Enkele voorbeelden van de afspraken die gemaakt zijn: de gemeente en Woonforte werken samen aan de versnelde realisatie van sociale huurwoningen, onder andere door te bouwen op de onorthodoxe woningbouwlocaties. Habeko wonen richt zich samen met de gemeente op het realiseren van de sociale huurwoningen op de beschikbare locaties in de dorpen waar zij actief is. Daarnaast stimuleren woningcorporaties de doorstroming van senioren door hen voorrang te geven als zij van een eengezinswoning verhuizen naar een seniorgeschikt appartement.

Om de huisvesting van kwetsbare groepen in goede banen te leiden hebben de gemeente en corporaties samen een Huisvestingsplan bijzondere groepen opgesteld. Verder organiseren de gemeente en corporaties met ondersteuning van de huurdersorganisatie(s) een bijeenkomst om in kaart te brengen welke groepen een huurachterstand kunnen oplopen en hoe dat voorkomen kan worden.